Με 20 θέματα συνεδριάζει το δημοτικο συμβούλιο Σερρών την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020, και ώρα 19:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού για τη λήψη μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κοροναϊού COVID-19.                                                                                                                                   
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   2ο:    Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Επισκευές - συντηρήσεις - ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017¨.           
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση τροποποίησης της αρ. 54/2020 ΑΔΣ: ¨Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32 Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού επίλυσης φορολογικών διαφορών), για το έτος 2020¨.         
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 
ΘΕΜΑ   4ο:    Καθορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση συμμετοχής Δήμου Σερρών στην παγκόσμια εκστρατεία της WWF ¨Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ¨ για το έτος 2020.          
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο συνέδριο Major Cities of Europe και μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Σερρών εκτός έδρας, στη Λάρισα από 27 έως 29 Μαΐου 2020.           
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με τίτλο: ¨Παραχώρηση κατά χρήση κτηρίου Νάσιουτζικ¨.       
Εισηγητές: Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Χαλκιόπουλος Α. και
ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης - εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019.                                   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ   9ο:    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση 2ου τμήματος της πέμπτης (5ης) τροποποίησης της πράξης ¨Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή¨ με ακρωνύμιο Cultural Dipole.         
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση 2ης παράτασης ολοκλήρωσης της πράξης: ¨Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων¨ με ακρωνύμιο Green Crew, στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020.         
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση επικαιροποιημένων σχεδίων εκκένωσης Τοπικών Κοινοτήτων Ξηροτόπου, Ελαιώνα, Μετοχίου και Παραδοσιακού Οικισμού Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών.                                                                                                 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου εκκένωσης οικισμού Χρυσοπη-γής Δήμου Σερρών.                                                                                                 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών Δήμου Σερρών, με την κωδική ονομασία ¨ΙΟΛΑΟΣ¨.             
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
ΘΕΜΑ  15ο:   Ενημέρωση έγκρισης αλλαγής χωροθέτησης μονάδας βιοαερίου στα πλαίσια της πράξης ¨Αγροτικές Κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή¨ με το ακρωνύμιο ZEFIRROS του προγράμματος ¨Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ   16ο:  Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 5/2020 ΑΔΣ: ¨Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρου 1 του ΠΔ 270/11.3.1981 (ΦΕΚ 77), για το έτος 2020¨.                                                                                                                       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ   17ο:  Έγκριση μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων σύμφωνα με την ΠΝΠ/20-3-2020.                                                                                                                        
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   18ο:  Περί κοπής δένδρων επί του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: ¨Επανάχρηση του κτηρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία πινακοθήκης Ξενάκη¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.    
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ. & Τουρτούρας Ι.

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον Φωτιάδη Παύλο του Ευθυμίου, πρώην Δημοτικού υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης.               
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

Διαβάστε επίσης:


Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 281 επισκέπτες