Τα πραγματικά περιστατικά: Μια Τράπεζα άσκησε αγωγή χρέους κατά ομόρρυθμης εταιρείας και κατά των εταίρων και των εγγυητών. Αιτία της απαίτησης ήταν χρεωστικό κατάλοιπο ποσού 69.337 € από πίστωση με αλληλόχρεο λογ/μο, που ξεκίνησε το 2005 μέχρι που καταγγέλθηκε κι έκλεισε το 2014.

Η αγωγή δικάστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών.
Οι εναγόμενοι δανειολήπτες σε αντίκρουση της αγωγικής απαίτησης πρότειναν την ένσταση ότι το επιτόκιο στην επίδικη σύμβαση, αν και ήταν κυμαινόμενο, δεν μειώθηκε, ως όφειλε, με αποτέλεσμα οι τόκοι να είναι υπολογισμένοι με μη νόμιμο επιτόκιο, κι άρα παράνομοι και καταχρηστικοί.

Το παραπάνω Δικαστήριο με την υπ’ αρ. 120/2019 προδικαστική απόφασή του έκανε δεκτή την ένσταση και διέταξε τραπεζολογιστική πραγματογνωμοσύνη, με αντικείμενο τον επανακαθορισμό των τόκων και της απαίτησης γενικότερα, με κυμαινόμενο επιτόκιο, όπως αυτό έπρεπε να είχε κυμανθεί (ενίοτε μειωθεί) με βάση αντικειμενικούς επιτοκιακούς δείκτες. Αναμένεται εντός 2020 η διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης, η οποία ανατέθηκε σε καθηγητή λογιστικής του πρώην ΤΕΙ Σερρών και ήδη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Τα οφέλη για τους εναγόμενους δανειολήπτες
1) Κατ΄αρχήν, το σημαντικό είναι ότι δεν έγινε δεκτή η αγωγή, αλλά διατάχθηκε ο επανυπολογισμός της αγωγικής απαίτησης. Οι δανειολήτπες δεν ηττήθηκαν και δεν υποχρεώθηκαν στην καταβολή του αγωγικού ποσού.

2) Αξιοσημείωτο είναι ότι η απαίτηση της τράπεζας ποσού 69.337 € απαρτίζεται από τόκους 54.010€, οι οποίοι θα επαναϋπολογιστούν με αληθώς κυμαινόμενο επιτόκιο κι όχι με το συμβατικό που κρίθηκε μη σύννομο (και γι΄αυτό διατάχθηκε η σχετική λογιστική πραγματογνωμοσύνη). Εύλογα προβλέπεται, ότι ο επανυπολογισμός θα οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση των οφειλόμενων τόκων και άρα σε μείωση της απαιτήσεως εν γένει.

3) Έως ότου επανυπολογιστούν οι τόκοι με ορθό επιτόκιο κι εκκαθαριστεί η απαίτηση, η υπόθεση δεν μπορεί να τελεσιδικήσει και η τράπεζα δεν μπορεί να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας της εταιρείας, των εταίρων και των εγγυητών.

4) Η εκκρεμοδικία ανοίγει νέες δυνατότητες κι ευκαιρίες στους δανειολήπτες για διαπραγματευτούν, στο μεταξύ, με την αντίδικο τράπεζα, από καλύτερη διαπραγματευτική θέση.

Επιμύθιο
Η τραπεζική απαίτηση εμφανίζεται τις περισσότερες φορές ότι είναι ανελαστική, αναπόδραστη, αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, δεν είναι πάντοτε έτσι. Η επισταμένη διερεύνηση μιας τραπεζικής απαιτήσεως μπορεί να καταδείξει τα αδύναμα σημεία της, τις παρανομίες που αυτή ενδεχομένως μπορεί να εμπεριέχει, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί με επιτυχία σε δικαστικό επίπεδο, να οδηγήσει σε μείωση της απαίτησης και να βελτιώσει τη διαπραγματευτική θέση του δανειολήπτη συνολικά.

Βαγενάς Φώτιος
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Διαβάστε επίσης:


Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 200 επισκέπτες