serreslife

Δύο διαγωνισμούς θα «τρέξει» το υπουργείο Δικαιοσύνης μέσα στο επόμενο δίμηνο, σε συνεργασία με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Πρόκειται για την ενίσχυση 31 καταστημάτων κράτησης σε όλη τη χώρα με 700 νέους φύλακες και εξωτερικούς φρουρούς, αλλά και την κατανομή 100 πτυχιούχων (ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής) σε δικαστήρια και εισαγγελίες ανά την επικράτεια. Η πλειονότητα των θέσεων αναμένεται να καλυφθεί με τη διαδικασία της κινητικότητας, όμως όπου προκύψουν κενά θα γίνει μίνι διαγωνισμός για τις εν λόγω ειδικότητες.

700 σωφρονιστικοί
Την προκήρυξη πρόσληψης 700 μόνιμων σωφρονιστικών υπαλλήλων σε 31 καταστήματα κράτησης καταρτίζουν αυτήν την περίοδο αρμόδια κλιμάκια των υπουργείων Δικαιοσύνης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Η προκήρυξη θα αφορά 400 υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Φύλαξης και 300 του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης. Από το σύνολο των θέσεων, 190 άτομα θα απασχοληθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, 90 στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ με 75 νέους φύλακες θα ενισχυθούν οι φυλακές Χανίων και με 70 οι φυλακές Δομοκού (βλ. πίνακα).

Το νέο προσωπικό των 700 σωφρονιστικών θα προέλθει από μετακινήσεις κυρίως δημοτικών αστυνομικών, ενώ εξετάζεται και το σενάριο της πρόσληψης νέων φυλάκων, εκεί όπου δεν θα καλυφθούν τα κενά. Σχετικά με την κινητικότητα δημοτικών αστυνομικών προς τα καταστήματα κράτησης, πληροφορίες αναφέρουν πως ο αριθμός των υπαλλήλων που έχει ζητηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης αυξήθηκε από τα 550 και ξεπερνά τα 800 άτομα. Πάντως την όλη διαδικασία των προσλήψεων θα «τρέξει», σύμφωνα με πληροφορίες, ειδική επιτροπή του υπ. Δικαιοσύνης (στην οποία θα συμμετέχει και μέλος του ΑΣΕΠ), ενώ για το νέο προσωπικό (νεοπροσληφθέντες ή μετακινούμενοι) θα υπάρξει διάστημα δίμηνης εκπαίδευσης/κατάρτισης.

Η αύξηση των οργανικών θέσεων φρουρών στις φυλακές κατά 700 άτομα είχε προβλεφθεί στον νόμο «Περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Στο ίδιο άρθρο μάλιστα γίνεται σύσταση άλλων 72 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών των φυλακών.

Ποιοι θα είναι υποψήφιοι

Ηδη δημοσιεύτηκε Υπουργική Απόφαση, με την οποία κατανέμονται οι θέσεις των φυλάκων και εξωτερικών φρουρών (ΦΕΚ 2361-23/9/2013 τεύχος Β'). Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να προσληφθούν, όπως το όριο ηλικίας, το όριο αναστήματος, τη γνώση ξένων γλωσσών και την εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας.

Για την πρόσληψη απαιτείται επίσης οι υποψήφιοι να κατέχουν απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει του βαθμού τίτλου σπουδών, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν η εγγραφή στα δημοτολόγια δήμων ή κοινοτήτων για τουλάχιστον μία διετία και η μόνιμη διαμονή για το ίδιο χρονικό διάστημα στους νομούς όπου εδρεύουν τα καταστήματα κράτησης όπου προκηρύσσονται οι θέσεις. Οσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια υποβάλλονται σε υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές εξετάσεις από ειδική επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ περνούν και από συνέντευξη.

100 στελέχη Πληροφορικής

Εκατό επιστήμονες Πληροφορικής θα εργαστούν στα διοικητικά, πολιτικά και ποινικά δικαστήρια καθώς και στις Εισαγγελίες όλης της χώρας.

Με βάση υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 2372(23/9/2013 τεύχος Β) θα καλυφθούν 40 θέσεις για άτομα ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ) και 60 θέσεις του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής (ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων).

Το υπ. Δικαιοσύνης αναμένει τις εγκριτικές αποφάσεις των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών προκειμένου να καλύψει τις κενές θέσεις στα δικαστήρια και τις δικαστικές υπηρεσίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μικρός αριθμός των νέων θέσεων ενδέχεται να καλυφθεί με μετατάξεις.

Η πλήρωση των υπολοίπων θέσεων θα γίνει από το ΑΣΕΠ με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94, από κατόχους ομωνύμου ή ταυτοσήμου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Παράλληλα οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας.


Πηγή: ethnos.gr

Διαβάστε επίσης: