serreslife

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας (ΧΥΤΑ Σερρών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007.

Συγκεκριμένα εγκρίνει την πρόσληψη των παρακάτω ειδικοτήτων:

  ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΧΥΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 1 3 5 7
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16


Η ανάγκη της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση από τις βλάβες που προήλθαν από τις ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις, του μηνός Απριλίου, και οι οποίες συνοψίζονται στις έντονες διαβρώσεις του πρανούς του δανειοθαλάμου, αλλά και στη συσσώρευση ιδιαίτερα μεγάλου όγκου φερτών υλικών στα ασφαλτοστρωμένα τμήματα, καθώς και οι βλάβες που παρατηρήθηκαν σε μεγάλο τμήμα της Ν-ΝΔ περίφραξης καθώς και στις εγκαταστάσεις της μονάδας επεξεργασίας διασταλλαζόντων, είναι πρόσκαιρες και κατεπείγουσες εργασίες και επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν άμεσα στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αλλά και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων.
Συνεπεία των ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η άμεση πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, διότι οι ως άνω εργασίες καθαρισμού-συντήρησης και επισκευής δεν μπορούν να προβλεφτούν ούτε χρονικά ούτε ποσοτικά (χρόνος συσσώρευσης, όγκος συσσωρευμένων υλικών), οπότε και δεν μπορούν να ενταχθούν στα συνήθη καθήκοντα ώστε να προγραμματιστούν και να εκτελεστούν από το υπάρχον προσωπικό του Περιφερειακού Συνδέσμου, ούτε δύναται να καλυφθεί η συγκεκριμένη ανάγκη από υπερωριακή εργασία.
2. Οι δαπάνες αποζημίωσης των ανωτέρω θα βαρύνουν το σκέλος εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Περιφερειακού Συνδέσμου, οικονομικού έτους 2014. Συγκεκριμένα τους ΚΑ 20.6041.601.01 «ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ» και ΚΑ 20.6054.601.01 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ».
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί με ανακοίνωση σε ορισμό ημερομηνιών παραλαβής αιτήσεων και πρόσληψη του προσωπικού μετά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης.
4. Βεβαιώνεται ότι για τη λήψη της παραπάνω απόφασης τηρήθηκε η 1/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Περιφερειακού Συνδέσμου (εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή).

 

Διαβάστε επίσης: