Με κύρια θέματα την κατάργηση ή μη Δημοτικών Νομικών Προσώπων του Δήμου Σερρών βάσει του ν.5056/2023 και τις προτάσεις ονοματοδοσίας πάρκων θα συνεδριάσουν την Τρίτη 14 Νοεμβρίου, στις 14.30, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

Ζωντανά στο κανάλι του Δήμου Σερρών στο youtube η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν 18 θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Κατάργηση ή μη Δημοτικών Νομικών Προσώπων του Δήμου Σερρών βάσει του ν.5056/2023(Α΄163/06-10-2023)
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλ.
ΘΕΜΑ 2ο: Προτάσεις ονοματοδοσίας πάρκων.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλ.
ΘΕΜΑ 3ο:Τροποποίηση της αρ. 470/2023 απόφασης ΔΣ Σερρών περί Έγκρισης εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας σε βάρδιες και διακεκομμένο ωράριο και έγκριση λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρετέες ημέρες του προσωπικού της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 2024.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. κ. Μισιρλής Σ..
ΘΕΜΑ 4ο: Αντικατάσταση μελών – Εκπροσώπων μαθητικών κοινοτήτων στο Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Δ.Ε κ. Ματθαίου Γ.
ΘΕΜΑ 5ο: Απαλλαγή έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου για τη λειτουργία επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας επίπλων κουζίνας, ντουλάπας και ξύλινων κουφωμάτων με την επωνυμία «Α & Β Μάνος – Τσιαούση Ε. Ο.Ε.» στο υπ’ αριθμ. 1414 οικόπεδο του οικισμού Λευκώνα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου για τη λειτουργία πλυντηρίου οχημάτων στην οδό Κ. Καραμανλή 90, στο Λευκώνα Σερρών
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ..
ΘΕΜΑ 7ο: «Ανάκληση της αριθμ 474/2023 απόφασης Δ.Σ. για την εκ νέου εκμίσθωση δια δημοπρασίας του αριθμ 29 καταστήματος Δημοτικού Μεγάρου».
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χρυσανθίδης Β.
ΘΕΜΑ 8ο: Περί σύστασης οικογενειακού τάφου σε παιδί μέχρι 30 ετών. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σ.
ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση της αρ. 505/2023 απόφασης ΔΣ Σερρών περί Έγκρισης εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση για απογευματινή, νυχτερινή και Κυριακών ή εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών του ένστολου προσωπικού, του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σερρών για το έτος 2024
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σ.
ΘΕΜΑ 10ο: Tροποποίηση δια της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών της 7248/03-03-2023 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV012228726 2023-03-03, που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δύο υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών (Ο.Τ. 835)».
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σ.
ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση δια της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών της 9820/21-03-2023 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV012330724 2023-03-21, που αφορά την «Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. Λαϊλιά στο πλαίσιο ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της ΠΕ Σερρών».
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σ.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Δημιουργία δύο νέων υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών» (Ο.Τ.835)
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης.
ΘΕΜΑ 14ο: Θεσμοθέτηση θέσεων στάθμευσης σχολικού λεωφορείου επί της οδού Παναγούλη (με Ζλάτκου)
Εισηγητής: Οι αντιδήμαρχοι κ. Νυχτοπάτης και κ. Δινάκης Κ.
ΘΕΜΑ 15ο: Θεσμοθέτηση θέσεως φορτοεκφόρτωσης στην οδό Ελ. Βενιζέλου 159
Εισηγητής: Οι αντιδήμαρχοι κ. Νυχτοπάτης και κ. Δινάκης Κ.
ΘΕΜΑ 16ο: Θεσμοθέτηση θέσεως φορτοεκφόρτωσης στην οδό Ελ. Βενιζέλου 105.
Εισηγητής: Οι αντιδήμαρχοι κ. Νυχτοπάτης και κ. Δινάκης Κ.
ΘΕΜΑ 17ο: Θεσμοθέτηση δημόσιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Υψηλάντου
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. και κ. Δινάκης Κ
ΘΕΜΑ 18ο: Συγκρότηση επιτροπών 2024.
Α) Συγκρότηση επιτροπής Ενστάσεων παρακολούθησης και παραλαβής, όλων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου πλην της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δ/νσης Καθαριότητας, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
Β) Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, όλων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου πλην της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δ/νσης Καθαριότητας, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
Γ) Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών, όλων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου πλην της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δ/νσης Καθαριότητας, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σ.

Διαβάστε επίσης:


Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 298 επισκέπτες