Η Ονοματοδοσία του χώρου του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά, έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και Δήμου Σερρών, που αφορά το έργο:

«Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών» και Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: “Ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων στις δομές ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στο πλαίσιο της δράσης ¨Έναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨ για την προγραμματική περίοδο 2020-2021”, είναι τρία από τα 22 θέματα που θα συζητηθούν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών την Τετάρτη.
Η σύγκλιση του Σώματος θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

ΘΕΜΑ   1ο:   Ονοματοδοσία του χώρου του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ¨ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.¨ και Δήμου Σερρών, που αφορά το έργο: ¨Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών¨.                                                                                                  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 
ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση της υπ’ αρ. 87/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: “Ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων στις δομές ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στο πλαίσιο της δράσης ¨Έναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨ για την προγραμματική περίοδο 2020-2021”.                         
Εισηγήτρια: Η πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Παλάζη-Τσοχατζίδη Χρ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση παραχώρησης κλειστών αθλητικών χώρων σχολικών μονάδων σε αθλητικούς συλλόγους.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Σιαμάγκας Δ.

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλήτριας πλανοδίου εμπορίου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση διετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας κληροδοτήματος:
α) Μητσάκου-Εμφιετζόγλου Κατίνας, χας Λυκούργου  και
β) Αποστολίδη Ιωάννη,
ετών 2020-2021.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ   8ο:    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση μείωσης μισθώματος του υπ’ αριθμ. 22 καταστήματος Δημοτικού Μεγάρου.                                                                                                  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας του υπ’ αριθμ. 1012 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα, για εγκατάσταση κεραίας χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης.                                                                                                   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ’ αρ. 335 & 336 σχολικών αγρών, αγροκτήματος Χριστός και του υπ’ αρ. 1003 σχολικού αγρού, αγροκτήματος Βροντούς.                                                                                                    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  12ο:   Λήψη εκ νέου απόφασης περί εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αρ. 843 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σκουτάρεως.                                                                                                    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση εκμίσθωσης εκ νέου δια δημοπρασίας τμημάτων αγροτεμα-χίων του αγροκτήματος Πεπονιάς.                                                                                                    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση μνημονίων ενεργειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 2021 από χιονοπτώσεις-παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς.   
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ  15ο:   Οριοθέτηση τμήματος ρέματος ¨Κατακονόζη¨ Πολεοδομικής Ενότη-τας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών.                                                                                                  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση του υπ΄ αριθμ  1/2020 (θέμα 2ο) πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 αναφορικά με την ονομασία πλατείας που βρίσκεται έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Οινούσας.                                                                                                                          
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κυριότητας ακινήτου στο Ο.Τ. 356 στην περιοχή πράξης εφαρμογής ¨Εργατικές Κατοικίες¨ του Δήμου Σερρών με χαρακτηρισμό ¨Κοινωφελής Χώρος Πυροσβεστικού Σταθμού¨ και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 215/2019 Α.Δ.Σ.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  18ο:   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για την ένταξη της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη για το αρδευτικό δίκτυο Μητρουσίου Λευκώνα¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  19ο:   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για την ένταξη της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη αποκατάστασης – επανάχρησης βιομηχανικού κτηρίου ¨Νάσιουτζικ¨ σε πολυχώρο πολιτισμού”. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  20ο:   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για την ένταξη του έργου: ¨Έργα για την προστασία της γέφυρας Τσέλιου περιοχής Αγίων Αναργύρων Δήμου Σερρών από πλημμυρικά φαινόμενα¨.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  21ο:   Απόψεις και εξέταση της από 08-09-2020 ένστασης του ¨ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ¨, αναδόχου του έργου ¨Συντήρη-ση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-2020¨, κατά της υπ’ αριθμ. 15564/15-6-2020 απόφασης έκπτωσης.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.    
Εισηγητής: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ., Τουρτούρας Ι.,
Δινάκης Κ.

Διαβάστε επίσης: