Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 19:00 το δημοτικό συμβούλιο Σερρών . Η συνεδρίαση λόγω της λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, Θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Καθορισμός χώρου συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.                                                                                                                                    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών και καθορισμός αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας.                                                                                                                                    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο Δίκτυο με την επωνυμία ¨ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛ-ΛΟΝΤΟΣ Ο.Τ.Α.¨ και διακριτικό τίτλο ¨ΠΟΛΙΣ - ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ¨.                                                                                                                                    
                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διαπίστωση πράξεων αυθαίρετης βόσκησης λόγω παραίτησης μέλους.                                                                                                                                    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ι.

ΘΕΜΑ   5ο:    Ορισμός τακτικών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2019 στην Κοινωφελή Επιχείριση ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Σερρών.                                                                                                                                    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ   6ο:    Ορισμός τακτικών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2019 στην Κοινωφελή Επιχείριση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).                                                                                                                                    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα: ¨Έγκριση  εγγραφών  βρεφών - νηπίων, σχολικής περιόδου 2020-2021¨.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι.   

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα: ¨Αίτημα του ΜΓΣ Πανσερραϊκός περί παραχώρησης για χρήση έκτασης στην περιοχή του  Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης (εντός του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου), για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων¨.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι. 

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης - εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020.                                   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  10ο:   Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού  100.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών - ¨Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ του Άξονα Προτεραιότητας ¨Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων¨, για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σερρών».                                                                                                                                    
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  11ο:   Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης της πράξης ¨Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. ¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨.                                                                                                                                     
                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ. και Πάνου Σ.

ΘΕΜΑ  12ο:   Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.120,79 € για τη λειτουργία του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής του, έτους 2019.                                                                                                                                     
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ  13ο:   Αποδοχή χρηματοδότησης επιπλέον ποσού 870.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), για την πράξη: ¨Κλειστό Κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών¨.                                                                                                                                     
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  14ο:   Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  15ο:   Απαλλαγή μέρους οφειλής δαπάνης ταφής, του Γκουρτζούνη – Καραθανάση Αργυρίου.                                                                                                  
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση εξουσιοδότησης υπογραφής συμβολαίου.   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης:
α) τμ. του αρ. 333 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Λευκώνα, 
β) αρ. 280 & 380 αγροτεμαχίων αγροκτήματος Κουμαριάς  και
γ) έκτασης 12.029,10τ.μ., στην θέση ¨ΝΤΡΕΝΕΣ¨ του αγροκτήματος
Ορεινής Σερρών                                  
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 714/2019 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση μετατροπής εισφοράς χρήμα σε γη στην πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας ¨Αλημπέκιοϊ¨ (Π.Ε. 17) του Δήμου Σερρών στο Ο.Τ. 742¨.             
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 για την εκπόνηση μελέτης για την υλοποίηση της πράξης ¨Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών¨ από το πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨.           
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση εκπόνησης μελέτης για την υλοποίηση της πράξης: ¨Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών¨ από το πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨.               
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.    
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ., Τουρτούρας Ι., Καδής
Γ., Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης εργασιών του έργου: ¨Επανάχρη-ση του κτηρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία πινακοθήκης Ξενάκη¨.       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨Εργασίες οδοστρωσίας - ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017¨.       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Σερρών έτους 2017¨.                     
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

Διαβάστε επίσης: