Λαθραίο τσίπουρο σε κάβα ποτών στο Σιδηροκάστρο

serreslife

Υπάλληλοι του Τελωνείου Σερρών, που στελεχώνουν την Κινητή Ομάδα Ελέγχου, στις 08/12/2017, στα πλαίσια της Τελωνειακής επιχείρησης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου αλκοολούχων προϊόντων και για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν2960/01, πραγματοποίησαν έλεγχο σε σημείο πώλησης αλκοολούχων προϊόντων (κάβα ποτών), στην περιοχή Σιδηροκάστρου Ν. Σερρών και κατάσχεσαν δέκα πέντε (15) φιάλες τσίπουρου χύδην, συνολικής ποσότητας 195 λίτρων, των οποίων η νόμιμη προμήθεια, κατοχή και διάθεση δεν αποδεικνύονταν από κανένα νόμιμο φορολογικό και τελωνειακό παραστατικό και δεν αποδεικνύονταν η καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων.

Η ενέργεια αυτή, ήτοι η προμήθεια και κατοχή και διάθεση, εμπορευμάτων (συγκεκριμένα τσίπουρου), που υπόκεινται σε ΕΦΚ, χωρίς την ύπαρξη νόμιμων παραστατικών και χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες τελωνειακές διατυπώσεις, συνιστά τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία), η οποία προβλέπεται από τα άρθρα 53,54,57, 59 του Ν.2960/2001 περί ΕΤΚ σε συνδυασμό με το 119 Α παρ.2, 142 παρ. 2 και 155 παρ.2 ζ΄ του ιδίου νόμου και του ν2969/01 αρ 7 παρ Ε8.

Σε βάρος των υπαιτίων θα υποβληθεί δικογραφία προς τον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ