Θόρυβο πάνω από τις προδιαγραφές τους παράγουν πέντε ανεμιστήρες στην περιοχή των βιοκλιματικών αναπλάσεων

serreslife

Θόρυβο πάνω από το όριο που προβλέπουν οι προδιαγραφές τους παράγουν οι πέντε από τους δέκα ανεμιστήρες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή των βιοκλιματικών αναπλάσεων. Η προβληματική λειτουργία των ανεμιστήρων διαπιστώθηκε μετά από μετρήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Σερρών.

Μετά την καταγραφή των μετρήσεων ο Δήμος Σερρών θα απευθυνθεί στον ανάδοχο του έργου προκειμένου να προχωρήσει στις δέουσες παρεμβάσεις, ώστε ο θόρυβος που παράγουν οι πέντε ανεμιστήρες να τεθεί εντός των προδιαγραφών τους.

Η μικρή αυτή αστοχία δε μειώνει, πάντως, τις θετικές επιπτώσεις που έχουν οι βιοκλιματικές παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης καθώς τα υλικά που τοποθετήθηκαν για τις πεζοδρομήσεις, τα σιντριβάνια και οι ανεμιστήρες μειώνουν τη θερμοκρασία ανακουφίζοντας σε σημαντικό βαθμό τους κατοίκους της περιοχής.

Η ανάπτυξη των ειδικών δένδρων και φυτών που έχουν τοποθετηθεί θα συμβάλει στην περαιτέρω μείωση της θερμοκρασίας.

Εκτός, από την ευεργετική επίδραση του έργου στο μικροκλίμα της περιοχής θα πρέπει να συνυπολογισθεί και η αισθητική αναβάθμιση προσδίδοντας «ευρωπαϊκό» αέρα στο κέντρο των Σερρών.


Τελευταία Σερραϊκά Νέα

More Articles