serreslife

Άλλη μία δομή του δήμου  μετά τους σχολικούς φύλακες και  τη δημοτική αστυνομία βρίσκεται μπροστά στην εποπτεία στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΤΑ, και ενδεχομένως στο λουκέτο.

Είναι γνωστό ότι με βάση το μνημόνιο για τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις προβλέπονται τα εξής :

«Για τις δημοτικές επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ, όπου ο προϋπολογισμός δεν αναπτύσσει την ίδια δεσμευτικότητα με τον προϋπολογισμό των δήμων και των ΝΠΔΔ, τα αθροίσματα του στόχου των εσόδων και του στόχου των εξόδων πρέπει να ισούνται με τα αντίστοιχα ποσά του ετήσιου προϋπολογισμού του νομικού προσώπου (άρθρο 1 παρ. Γ ΚΥΑ 7261/2013).

Έλεγχος επίτευξης  των στόχων.

Για τον έλεγχο της επίτευξης  των στόχων λαμβάνονται υπ’ όψη  οι ακόλουθες παράμετροι:

Σε περίπτωση που από  τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού προκύπτει αρνητική απόκλιση άνω  του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς  στόχους, ο δήμος ή το ΝΠΔΔ υποχρεούται  να προβεί σε διορθωτικές παρεμβάσεις  σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ (άρθρα 1 παρ. 5 και 3 παρ. 5 ΠΝΠ της 18/11/2012 – άρθρο 4 παρ. 5 Ν 4111/2013, άρθρο 2Α ΚΥΑ 7261/2013).

Εφόσον η εκτέλεση του  προϋπολογισμού εξακολουθεί να παρουσιάζει  για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους και διαπιστωθεί παράλληλα ότι δεν έχουν ληφθεί τα προσήκοντα μέτρα, ο οικείος ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται με βάση αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου (άρθρο 3 παρ. 6 ΠΝΠ της 18/11/2012 – άρθρο 4 παρ. 6 Ν 4111/2013).»

 

Όσον αφορά  στα κύρια προγράμματα που  αναλαμβάνει η ΚΕΔΗΣ ( βοήθεια  στο σπίτι, παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ και  ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ), όπως φαίνεται και από τον προϋπολογισμό, επειδή τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνουν μετά από κάθε χρήση πάνω από 400.000 ευρώ κέρδος στο ταμείο της επιχείρησης. Στη συνέχεια τα υπόλοιπα προγράμματα Κοινωνικού Παντοπωλείου, συσσίτια, αθλητισμός, μουσικά σύνολα, βιβλιοθήκη, κούλουμα κλπ αφήνουν ένα έλλειμμα περίπου 600.000 ευρώ για το 2013, τα οποία ο δήμος δεν έχει χρήματα ( όπως λέει ο δήμαρχος ) να τα χρηματοδοτήσει.

Σε τελευταία  ανάλυση αν δεν καλύψει ο δήμος την Κοινωφελή Επιχείρηση, υπάρχει κίνδυνος κλεισίματος και απόλυσης των υπαλλήλων, και βεβαίως δεν είναι λύση να παίρνουμε τις προκαταβολές του 2014, 2015 και πάει λέγοντας. Όπως είναι φυσικό επακόλουθο οι ωφελούμενοι θα στερηθούν πολύτιμες γι’ αυτούς υπηρεσίες, οι οποίες σε λίγο καιρό θα περάσουν στα χέρια ιδιωτών.

Εδώ έχει ευθύνες  ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ και η  δημοτική αρχή. Όταν καταρτίζεις έναν ελλειμματικό προϋπολογισμό στην επιχείρηση και δεν μπορείς ως δήμος να καλύψεις τη λειτουργία των προγραμμάτων είναι σαν να κάνεις πρόσκληση στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΤΑ, για διάλυση της επιχείρησης. Με μία πιο συνετή διαχείριση, δε θα κινδύνευαν οι κοινωνικές δομές. Τι τα θέλετε κύριοι τα 170.000 ευρώ για τα κούλουμα;

Διαλύστε λοιπόν την επιχείρηση και οι ιδιώτες  περιμένουν να πάρουν όλα τα προγράμματα που αφήνουν κέρδος στην ΚΕΔΗΣ.

Είναι αυτονόητο  ότι και η δημοτική αρχή έχει μερίδιο  ευθυνών, πρέπει να βρει τον τρόπο να βοηθήσει, και να μην παριστάνει ο κ.Δήμαρχος τον αμέτοχο ή τον ανεύθυνο, όταν αιφνιδιασμένος τάχα από την εξέλιξη των πραγμάτων μπαίνει υποκριτικά επικεφαλής στις πορείες των εργαζομένων που χάνουν τη δουλειά τους.

Του Ηλία Καμαργιάννη
Μέλος της «διάβασης  πεζών»

Διαβάστε επίσης: