dimoi programma

Ετοιμάζονται για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής Επαγγελματικής Ζωής».

Με το… χέρι στη «σκανδάλη» βρίσκονται οι Δήμοι του νομού Σερρών, που ετοιμάζονται για να υλοποιήσουν ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής επαγγελματικής ζωής», που έχει προκηρυχθεί μέσω του ΕΣΠΑ. Χθες, πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες, συνάντηση των υπηρεσιακών παραγόντων και των Δημάρχων ή των εκπροσώπων τους, με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Νεάπολης Συκεών Δημήτρη Απατσίδη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία.


«Με οδηγό αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις κοινωνικές δομές της περιοχής. Η κατάθεση της επιλογής των δομών θα γίνει αρχές Απριλίου και οι αιτήσεις που πρέπει ο κόσμος να κάνει, ώστε να μπορέσει να συμμετέχει σε αυτά τα προγράμματα, οι γυναίκες δηλαδή γιατί είναι γι’ αυτές το πρόγραμμα, αρχίζουν από τις 15 Μαΐου και μετά,» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Νεάπολης Συκεών Δημήτρης Απατσίδης.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής γίνεται από μητέρες για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας ώστε να εγγράψουν τα παιδιά τους  σε Δομές και συγκεκριμένα Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) & Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία. Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες μητέρες θα γίνεται μέσω «Εντολών Τοποθέτησης» από την E.E.T.A.A. Α.Ε.  Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς  αι αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
«Επειδή οι Δήμοι των Σερρών δεν είχαν κάνει χρήση του προγράμματος το 2000, ετέθη από όλους εμάς το ζήτημα της ευρύτερης ενημέρωσης. Πρέπει να κάνουμε όλα εκείνα τα ανάλογα βήματα, για να είμαστε σε θέση να απορροφήσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί και προς την κατεύθυνση της απασχόλησης. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα απαλλάξουμε την εργαζόμενη μητέρα με τη συγκεκριμένη πρόνοια, αφού μπορούμε να απασχολούμε το παιδί κατά το απόγευμα, να ανοίξουμε ξανά τα σχολεία μας και να δημιουργήσουμε μια δεύτερη εκπαιδευτική ευκαιρία για τα παιδιά του δήμου μας,» επεσήμανε ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά Βαγγέλης Καλαθάς.
Βέβαια, το πρόγραμμα έχει κι άλλη διάσταση, εκτός από αυτή της εξυπηρέτησης των γυναικών, καθώς θα γίνουν και προσλήψεις εργαζομένων μέσω των νόμιμων διαδικασιών.
Όροι και προϋποθέσεις
Οι μητέρες  θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή
γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή
δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.
Εξαιρούνται : Οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και  β’  βαθμού).
Σημειώνεται ότι από το σύνολο των ανωτέρω (α-δ) προϋποθέσεων εξαιρούνται οι υποψήφιες μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ, οι οποίες έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα ΑΜΕΑ τέκνα τους ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης αλλά μόνο σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), καθώς και στα Τμήματα ΑΜΕΑ των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που
 1)  έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
 2)  επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες Δομών:
Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών συμπληρωμένων την 31/12/2011 και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων την 31/12/2011, μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο). Εξαιρούνται: οι  Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί που δέχονται παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων την 01/9/2011.
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιά με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα και
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά με αναπηρία, εφήβους, και άτομα  με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία. Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 100.000.000 €, εκ των οποίων τα 27.621.600,00 € αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ζ.Χ.

Διαβάστε επίσης: