serreslife

Ευκαιρίες μέσω του Leader Σερρών για χρηματοδότηση επενδύσεων – Ποιοι το δικαιούνται.

Ολοκληρώνεται στις 27 Ιουλίου η διαδικασία υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο τοπικό πρόγραμμα Leader Σερρών που απευθύνεται σε φυσικά η νομικά πρόσωπα που θέλουν να επενδύσουν σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αναφέρεται σε μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, χώρους εστίασης, μικρές βιοτεχνίες, τουριστικές μονάδες και χώρους άσκησης δραστηριοτήτων.

Έως τις 27 Ιουλίου οι προτάσεις για το Leader Σερρών

Στις 27 Ιουλίου λήγει η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο τοπικό πρόγραμμα LEADER ΣΕΡΡΩΝ.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, οι οποίοι είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης και που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η δράση αφορά την ίδρυση νέων ή την επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός των έργων κυμαίνεται μέχρι 300.000 € ή 500.000 € με σταθερή επιχορήγηση 50% (επί του συνόλου), ανάλογα την δράση του προγράμματος, και το υπόλοιπο 50% με ιδίας συμμετοχής.

Τομείς δραστηριότητας: 
1. Μονάδες μεταποίησης, τυποποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων
2. Επιχειρήσεις αναψυχής και εστίασης (ταβέρνες, εστιατόρια, παραδοσιακά καφενεία)
3. Μικρές βιοτεχνικές μονάδες
4. Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
5. Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξης του τουρισμού
6. Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ7. Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων

Η Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος
Οι περιοχές παρέμβασης είναι ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά , η δημοτική κοινότητα Μητρούση, Δήμος Λευκώνα, Δήμος Νέας Ζίχνης, Δ. Σερρών, Δ. Σιδηροκάστρου, Δ. Σκοτούσσης, Δ. Σκουτάρεως, Δ. Στρυμώνα, Κ. Αχλαδοχωρίου, Κ. Αγκίστρου, Κ. Άνω Βροντούς, Κ. Ορεινής, Κ. Προμαχώνος

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Οι κτιριακές δαπάνες
Οι δαπάνες μηχανολογικού & λοιπού εξοπλισμού
Οι δαπάνες τεχνολογίας-τεχνογνωσίας / Υλικό προβολής, προώθησης
Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου
Δαπάνες για εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας κ.τ.λ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Φακέλων Υποψηφιότητας είναι η 27η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., (Μεραρχίας 67, 1ος όροφος, Σέρρες).

Σε απένταξη το 30% των επενδύσεων

Εν τω μεταξύ, την απλοποίηση του περιεχόµενου των φακέλων, τη δυνατότητα πολλαπλών αιτηµάτων πληρωµής και την καταβολή της ενίσχυσης απευθείας στον εργολάβο εξετάζουν για τον οδηγό των νέων Leader οι διαχειριστικές αρχές, ως µέτρα αντιµετώπισης των προβληµάτων που οδήγησαν την απένταξη του 30% των συνολικών επενδύσεων στα «τρέχοντα» προγράµµατα.
Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε εισήγηση της αρµόδιας Μονάδα Β6 παρακολούθησης και υλοποίησης του Άξονα 4 (Leader) του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, σε διηµερίδα µε θέµα την τοπική ανάπτυξη το νέο Μέτρο 19, αναµένεται να τρέξει µε τα εξής χαρακτηριστικά:
 -Απλοποίηση φακέλου – πιστοποιητικά στην σύµβαση
-Επανεξέταση ιδιωτικής συµµετοχή
 -Καταβολή ενίσχυσης στον εργολάβο
-Αύξηση ποσοστού δηµοσίων έργων
 -Πολλαπλά τα αιτήµατα πληρωµής
 -Μείωση του χρόνου πληρωµής επενδυτών
Επιπλέον κατά τη διάρκεια της διηµερίδας, ο ∆ιευθυντής της ΕΥ∆ ΠΑ, Νικόλαος Μανέτας ανέφερε ότι θα πρέπει οι στόχοι του τρέχοντος προγράµµατος να επιτευχθούν έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2015 και πως η υπερδέσµευση (22 εκατ. ευρώ) από κάθε Περιφέρεια θα κατανεµηθεί µόνο σε ώριµα έργα και επιλαχόντες.

Χρονοδιάγραµµα επιλογής τοπικών προγραµµάτων

Το χρονοδιάγραµµα για τη διαγωνιστική διαδικασία για την προπαρασκευή και επιλογή των τοπικών προγραµµάτων, ώστε έπειτα να υπάρχουν οι σχετικές προκηρύξεις από τις ΟΤ∆ έχουν ως εξής:
Η ολοκλήρωση της πρώτης διαγωνιστικής διαδικασίας έχει καταληκτική ηµεροµηνία την 23/05/2016 (2 έτη από την έγκριση του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης / ΕΣΠΑ 2014 – 2020).
 -Υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας.
-Η διαδικασία δεν δύναται να επαναληφτεί τρίτη φορά.
-Καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και της δεύτερης διαγωνιστικής διαδικασίας: 31/12/2017 (άρθρο 33 § 4, Καν. (ΕΕ) 1303/2013).

Διαβάστε επίσης:

  • Πόκερ και esports, παράλληλοι δρόμοι Υπάρχουν στιγμές που ρίχνουμε μία ματιά πίσω μας και διαπιστώνουμε ότι η τεχνολογία αλλάζει τα πάντα. Ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο ο αθλητισμός διεξάγεται, ...

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 269 επισκέπτες