Σέρρες: Κάηκε ολοσχερώς λεωφορείο από τη Βουλγαρία – Σώθηκαν οι επιβάτες

Στις φλόγες τυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης ένα...

Ομαλά η διεξαγωγή των εκλογών στην Π.Ε. Σερρών

Χωρίς προβλήματα διεξάγεται από τις επτά το πρωί η...

«Άδειασε» την Χρ. Παλάζη ο δήμαρχος Σερρών Αλ. Χρυσάφης: Πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα

Στο «μικροσκόπιο» των Εισαγγελικών αρχών έχουν «μπει» τα οικονομικά της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών.


Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσουν σήμερα στις 7 το απόγευμα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το σώμα είναι η αναμόρφωση προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών» για το τρέχον έτος, όπως επίσης η σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, καθορισμός χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, αριθμού των θέσεων υδρονομέων και χρονικής διάρκειας των συμβάσεων για το 2023.

Ζωντανά στο κανάλι του Δήμου Σερρών στο youtube η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΘΕΜΑ 1ο:    Έγκριση  της αριθμ. 32/2023 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ» με θέμα: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 (1η Αναμόρφωση)».
                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΗ.ΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών Ρίζος Σ.

ΘΕΜΑ 2ο:      Εκμίσθωση ή μη διά δημοπρασίας  του υπ΄ αρ. 1210 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα για μακροχρόνια μίσθωση. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής  Σπ.

ΘΕΜΑ 3ο:      Εκμίσθωση ή μη διά δημοπρασίας τμημάτων του υπ΄ αρ. 2726 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής  Σπ.

ΘΕΜΑ 4ο:      Έγκριση  της αριθμ. 11/2023 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  Δήμου Σερρών, με θέμα:  «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους  2023, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. κ. Γάτσιος Ιωάννης.    

                             
ΘΕΜΑ 5ο:     Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, καθορισμός χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, αριθμού των θέσεων υδρονομέων και χρονικής διάρκειας των συμβάσεων  για το έτος 2023.                                                                                                                       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

ΘΕΜΑ 6ο:      Έγκριση τοπικού σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη, την ισότητα και τη συμμετοχή των ΡΟΜΑ στον Δήμο Σερρών.
Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κα Πάνου Σωτ.

ΘΕΜΑ 7ο:      Έγκριση 2ου Πρακτικού της  Επιτροπής του Δήμου, ως προς τη διαδικασία επιλογής ωφελούμενων στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης “Ανάπτυξη δεξιοτήτων (στοχευμένες δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής) ανέργων επιστημόνων στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Σερρών” (Κωδ. ΟΠΣ 5069080).  
Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κα Πάνου Σωτ.

ΘΕΜΑ 8ο:      Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 21/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή παράτασης της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) του Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019» και εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφής αυτής
Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 9ο:      Αποδοχή ή μη ένστασης - αίτησης θεραπείας κατά της αριθμ. 21/2023 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και ανάκληση αυτής. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής  Σπ.

ΘΕΜΑ 10ο:    Απαλλαγή τέλους ταφής θανούντα δημοτικού υπαλλήλου.
Εισηγητής: Ο  εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος κ. Ταϊρης Γ.     

ΘΕΜΑ 11ο:    Απαλλαγή τέλους ταφής θανούσης δημότισσας. 
Εισηγητής: Ο  εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος κ. Ταϊρης Γ.     

ΘΕΜΑ 12ο:    Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις ιδιωτών προς τον Δήμο και αντιστρόφως στην Δ. Κ. Λευκώνα.
Εισηγητής: Οι  αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ.  και Δινάκης Κ. 

ΘΕΜΑ 13ο:    1η Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 46212/29-12-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011920584 2022-12-29) Σύμβασης για την Ανάθεση τμήματος της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: “Αποκομιδή απορριμμάτων τμήματος ΔΕ Σερρών, Κοινοτήτων Ορεινής και Άνω Βροντούς, ΔΕ Κ. Μητρουσίου και ΔΕ Λευκώνα για τα έτη 2022-2025”, για τις Ομάδες Α και Β, ποσού 601.282,00€ χωρίς ΦΠΑ και 745.589,68€
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καρακολίδης Π.

ΘΕΜΑ 14ο:    Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καρακολίδης Π.

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) των έργων:
                        α) «Αποκατάσταση βλαβών  και κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στην πεζογέφυρα της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων».  
β) «Ανακατασκευή τοιχίου περίφραξης 3ου Γυμνασίου Σερρών».  
γ)«Συντηρήσεις-επισκευές κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών».  
Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ 16ο:    Έγκριση του 1ου  ΑΠΕ του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. των έργων:
                        α) «Συντήρηση & Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων των Δ.Ε. πλην της Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών».
β) «Διαμορφώσεις αθλητικών χώρων αναψυχής».
Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 17ο:    Έγκριση 3ης παράτασης του έργου: «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών»
Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.     

<ΘΕΜΑ 18ο:    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Κ.  Λευκώνα (β φάση)».    
Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ 19ο:    Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση 16 τηλεπικοινωνιακών καμπινών του ΟΤΕ και 4 τηλεπικοινωνιακών ξύλινων στύλων (κολώνες) στην πόλη των Σερρών, κατόπιν των υπ’ αρίθμ. 34162/6-10-2022 & 2256/24-1-2023 αιτήσεων της ‘’ΟΤΕ ΑΕ’’ «FTTH Α/Κ ΚΑΛΚΑΝΗΣ – Α΄ ΦΑΣΗ», σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 20 του Ν.4067/2012 (ΝΟΚ).
Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ 20ο:    Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση 16 τηλεπικοινωνιακών καμπινών του ΟΤΕ και 2 τηλεπικοινωνιακών ξύλινων στύλων (κολώνες) στην πόλη των Σερρών, κατόπιν των υπ’ αρίθμ. 37277/25-10-2022 & 2550/26-01-2023 αιτήσεων της ‘’ΟΤΕ ΑΕ’’ «FTTH Α/Κ ΚΑΛΚΑΝΗΣ – Β΄ ΦΑΣΗ», σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 20 του Ν.4067/2012 (ΝΟΚ).
Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 21ο:    Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην Τσινίκα Μαρία του Εμμανουήλ ΠΕ4 Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγο με έμμισθη εντολή, λόγω συνταξιοδότησης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 22ο:    Έγκριση καταβολής αποζημίωσης πρώην Δημοτικού Υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 23ο: Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 24ο:    Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλήτριας Λαϊκών Αγορών, λόγω παραίτησης. 
Εισηγητής: Ο  εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος κ. Ταϊρης Γ.      

Διαβάστε επίσης: