serreslife

Φορολόγηση και ΕΣΠΑ.
Δύο τομείς που ενδιαφέρουν τους πολίτες και ιδιαίτερα τους επιχειρηματίες.

Δύο ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα που ενδιαφέρουν τους φορολογούμενους και ειδικά τους επιχειρηματίες, παρουσίασε σε ειδική ενημερωτική εκδήλωση η Λογιστική Α.Ε. σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών. Πρόκειται για το νέο φορολογικό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται με το νέο νόμο και τα προγράμματα που ξεκινούν μέσω ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο ξενοδοχείο “PHILIPPOS XENIA” των Σερρών και προσέλκυσε το ενδιαφέρον εκατοντάδων παρευρισκόμενων.



Ενημέρωση για το φορολογικό και το ΕΣΠΑ από τη Λογιστική

Το νέο φορολογικό περιβάλλον και τα νέα προγράμματα που υλοποιούνται μέσω του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ήταν τα θέματα ημερίδας που πραγματοποίησε η Λογιστική Α.Ε. σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, το βράδυ της Τετάρτης 23 Ιανουαρίου.
Περίπου πεντακόσιοι εκπρόσωποι αυτοδιοικητικών και παραγωγικών φορέων, επιχειρηματίες, απλοί πολίτες κατέκλυσαν την αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου “PHILIPPOS XENIA”, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον την ημερίδα που στόχευε στην επίλυση ζητημάτων που απασχολούν το σύνολο των φορολογουμένων, αλλά και των επιχειρηματιών σην κατεύθυνση των αναπτυξιακών προσπαθειών που καταβάλλουν.
Μεταξύ αυτών που παραβρέθηκαν, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χρήστος Μέγκλας απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό συγχαίροντας τόσο τη διοργανώτρια εταιρεία για την χρήσιμη ενημερωτική της πρωτοβουλία, όσο και την τράπεζα, για τη στήριξή της σε κάθε προσπάθεια αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Το νέο φορολογικό

Εισηγητής αναφορικά με το νέο φορολογικό περιβάλλον, ο οικονομολόγος Αλέξανδρος Χρυσάφης αναφέρθηκε σε μια σειρά αλλαγών που προκύπτουν στη φορολόγηση φυσικών προσώπων και εταιρειών, με το νέο νόμο, από το τρέχος έτος και εφεξής. Μάλιστα παρέθεσε χαρακτηριστικά παραδείγματα φορολόγησης και διαφοράς με το προηγούμενο νομικό καθεστώς.
Εξ αρχής ο κ. Χρυσάφης παραδέχτηκε ότι πολλά από αυτά που διαμορφώνουν το νέο φορολογικό περιβάλλον δεν έχουν καμία απολύτως λογική, προσωρώντας ακόμα παραπέρα, στην εκτίμηση ότι τελικά, στόχος της Κυβέρνησης είναι η καταγραφή και όχι η είσπραξη, αφού δεν μπορεί να εισρεύσουν στα ταμεία του Κράτους φορολογικά έσοδα από πολίτες που δεν τα διαθέτουν.

Αποδείξεις

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του κ. Χρυσάφη στις αποδείξεις που μειώνουν το φόρο. Συγκεκριμένα τόνισε ότι ο φόρος μειώνεται κατά 10% για:
α)  Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης  μέχρι το 5% του φορολογουμένου εισοδήματος , το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
β) Το ποσό της διατροφής που επιδικάστηκε και καταβάλλεται . Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί 1.500 ευρώ.
γ) Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς προς:Δημόσιο, τους ιερούς ναούς , τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης ,  Πολιτιστικά σωματεία, κ.α.Το συνολικό ποσό αυτών των δωρεών και χορηγιών που υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 5% του συνολικού  φορολογητέου εισοδήματος.Η μείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό (100) ευρώ.
δ) Της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς  στο Δημόσιο.
Ιδιαίτερα για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, είναι  υποχρεωτική η συλλογή αποδείξεων συνολικής αξίας 25% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος μέχρι 42.000 ευρώ δηλαδή αποδείξεις συνολικής αξίας μέχρι 10.500 ευρώ.
Στη διαφορά που δεν θα συγκεντρωθεί επιβάλλεται πρόσθετος φόρος με συντελεστή 22%
Παράλληλα, ο κ. Χρυσάφης αναφέρθηκε στις αποδείξεις που δεν αναγνωρίζονται με το νέο φορολογικό νόμο. Αυτές είναι:
Αναφορικά με τη στέγαση: Ενοίκια κατοικιών, Ύδρευση, Κοινόχρηστα, Ηλεκτρικό ρεύμα, Υγραέριο - Φυσικό αέριο, Πετρέλαιο Θέρμανσης, Κάρβουνα – καυσόξυλα.
Στις μεταφορές και τις επικοινωνίες: Αγορά αυτοκινήτων, Αγορά μοτοσικλετών, Αγορά σκαφών αναψυχής, Τέλη κυκλοφορίας, Διόδια, Εισιτήρια σε τρένα, αεροπλάνα, πλοία αστικές συγκοινωνίες, Ταχυδρομικές υπηρεσίες, Σταθερή τηλεφωνία, Κινητή τηλεφωνία, Πρόσβαση στο διαδίκτυο, Συνδρομητική τηλεόραση.
Τέλος, μια σειρά άλλων υπηρεσιών, όπως Δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, Ασφάλιση κατοικίας, υγείας, αυτοκινήτων.

Για τις επιχειρήσεις

Στην παρουσίαση του κ. Χρυσάφη που αναφερόταν στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερη ήταν η αναφορά της αντικατάστασης του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (βλ. Πίνακας 1).
Μεταξύ των κυριότερων λοιπών αλλαγών:
- Καταργείται η θεώρηση (διάτρηση) των βιβλίων, είτε τηρούνται χειρόγραφα είτε μηχανογραφικά.
- Καταργείται η τήρηση θεωρημένου ισοζυγίου, γενικού-αναλυτικών καθολικών επί μηχανογραφικής τήρησής του.
- Καταργείται το βιβλίο αποθήκης   καθώς  και τα βιβλία παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών
- Καθιερώνεται για πρώτη φορά η υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία
- Επεκτείνεται και εκλογικεύεται ο χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων και συνδέεται με την προθεσμία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ ή Φόρου Εισοδήματος
- Αναπροσαρμόζεται το όριο εξόφλησης των φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού για τα αγροτικά προϊόντα στις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και άνω, από χίλια (1.000) ευρώ και άνω που προβλεπόταν μέχρι σήμερα.

Το ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς “Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών”, ο οικονομολόγος Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης αναφέρθηκε στα βήματα της διαδικασίας μέχρι την έκδοση της Εγκριτικής Απόφασης Ένταξης:
- Διαμόρφωση – σύνταξη επενδυτικού σχεδίου – προετοιμασία πρότασης  
- Ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και φυσική υποβολή του φακέλου σε έντυπη μορφή (1 αντίγραφο)
- Εξέταση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποβαλλομένων προτάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του προγράμματος
- Ένταξη των προτάσεων. Η ένταξη των προτάσεων θα γίνει με φθίνουσα βαθμολογική κατάταξη μέχρι εξαντλήσεως των διατιθέμενων πόρων ανά Περιφέρεια, όπως αυτοί κατανέμονται στον ανωτέρω πίνακα (ενότητα 2)
- Αποστολή των αποφάσεων και αποτελεσμάτων αξιολόγησης στους υποψηφίους.

Ποιοι δικαιούνται

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο ποιοι δικαιούνται να υποβάλλουν προτάσεις στο πρόγραμμα ενίσχυσης:
Στα πλαίσια του προγράμματος δικαίωμα υποβολής έχουν :
υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης :
- οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) - οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.
- οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε μορφής).
Μέσω του προγράμματος, μπορούν να ενισχυθούν:
- Το μεγαλύτερο μέρος της Μεταποίησης (βιοτεχνίες)
- Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα (χαμηλής κατηγοριοποίησης)
- Σχεδόν το σύνολο το χονδρικού εμπορίου – το Λιανικό εμπόριο εξαιρείται
- Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες
- Ταξιδιωτικά γραφεία
- Επισκευές υπολογιστών
- Φροντιστήρια Ξένων γλωσσών
- Παιδότοποι
- Γυμναστήρια
- Διαιτολόγοι
- Γραφιστικές υπηρεσίες
- Διακοσμητές
Αντιθέτως, δεν ενισχύονται:
- Το λιανικό εμπόριο
- Ο κλάδος της εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, fast-food, καφετέριες, κλπ.)
- Οι μεταφορές
- Μεσιτικά γραφεία
- Λογιστικά γραφεία
- Σύμβουλοι επιχειρήσεων
- Κομμωτήρια
- Δικηγόροι και Συμβολαιογράφοι
- Τα Ιατρικά επαγγέλματα
Ο κ. Γρηγοριάδης αναφέρθηκε εκτενώς και στα ποσοστά ενίσχυσης των επιχειρήσεων, μέσω του προγράμματος (βλ. Πίνακας 2)

Άλλα προγράμματα

Τέλος, ευρεία ήταν η αναφορά σε μια σειρά άλλων προγραμμάτων, που αφορούν στην μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε βιομηχανικά και βιοτεχνικά πάρκα, την εργασιακή εμπειρία, την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων, την προώθηση της καινοτομίας, την επιταγή εισόδου στην αγορά για άνεργους νέους.

Διαβάστε επίσης:



Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 629 επισκέπτες

antallaktikaonline 300x200