serreslife

Πέντε νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ ξεκινούν άμεσα.

Ένα «παράθυρο» ελπίδας για 26.000 ανέργους (κυρίως τους νέους) ανοίγει με πέντε νέα προγράμματα που ανακοινώθηκαν, είτε πρόκειται να κοινοποιηθούν άμεσα, από τον ΟΑΕΔ. Πρόκειται για δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης που επιδοτούν είτε τις επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων, είτε τους ίδιους τους ανέργους για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης δηλώνει ότι θα δοθούν τους επόμενους μήνες, 350 εκατ. ευρώ για την απασχόληση 74.000 ανέργων.

serreslife

Στον τομέα της εκπαίδευσης θα αφορά η προκήρυξη του ΟΑΕΔ που θα τρέξει μέσα στο Δεκέμβριο με σκοπό την πρόσληψη 7.400 ανέργων (80 στο ν.Σερρών)  σε θέσεις κοινωφελούς Εργασίας 5μηνης απασχόλησης. Η προκήρυξη θα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους άνεργους που θα υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις και θα επιλεγούν με σύστημα μορίων.

Οι ειδικότητες και οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα καλυφθούν σε ποσοστό 37,8% από άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ και κατά 62,2% από άνεργους δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

serreslife

Σε περίπου 1.600 προσλήψεις εποχικών εργαζομένων προχωρούν επτά οργανισμοί του δημοσίου τομέα, με τις ανακοινώσεις να αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ΕΛΤΑ, την ΕΥΔΑΠ, τον ΕΛΓΑ,τις «Ελληνικές Αλυκές ΑΕ», την ΔΕΗ και το Κτηματολόγιο.Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Εθνος Εργασία», οι προσλήψεις αυτές αφορούν 445 επιστήμονες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 806 θέσεις στα ΕΛΤΑ, 120 θέσεις στην ΕΥΔΑΠ, 90 εποχικούς υπαλλήλους στον ΕΛΓΑ, 56 προσλήψεις θα γίνουν στις «Ελληνικές Αλυκές ΑΕ», και από 34 προσλήψεις θα κάνουν ΔΕΗ και Κτηματολόγιο.Που θα κατανεμηθούν οι θέσεις:Κεντρική Μακεδονία, 74 θέσεις. Θα γίνουν 135 εποχικές προσλήψεις, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Οι αιτήσεις θα γίνουν μέχρι τις 21 Οκτωβρίου.

serreslife

Δύο διαγωνισμούς θα «τρέξει» το υπουργείο Δικαιοσύνης μέσα στο επόμενο δίμηνο, σε συνεργασία με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Πρόκειται για την ενίσχυση 31 καταστημάτων κράτησης σε όλη τη χώρα με 700 νέους φύλακες και εξωτερικούς φρουρούς, αλλά και την κατανομή 100 πτυχιούχων (ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής) σε δικαστήρια και εισαγγελίες ανά την επικράτεια. Η πλειονότητα των θέσεων αναμένεται να καλυφθεί με τη διαδικασία της κινητικότητας, όμως όπου προκύψουν κενά θα γίνει μίνι διαγωνισμός για τις εν λόγω ειδικότητες.

serreslife

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» προχωρά ο Δήμος Σερρών.Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας μίας θέσης Π.Ε/Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝκαι μίας θέσης ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.

serreslife

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» προχωρά ο Δήμος Σερρών.Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας μίας θέσης Π.Ε/Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝκαι μίας θέσης ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.

serreslife

Σε προσλήψεις έκτακτου προσωπικού τεσσάρων ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρά το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Bισαλτίας.

Πρόκειται για: ένα άτομο κλάδου  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, που θα απασχοληθεί στον Παιδικό Σταθμό Νιγρίτας, ένα άτομο κλάδου ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ, που θα απασχοληθεί στον Παιδικό Σταθμό Δημητριτσίου, ένα άτομο κλάδου ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ , που θα απασχοληθεί στον Παιδικό Σταθμό Νιγρίτας και ένα άτομο κλάδου ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ,που θα απασχοληθεί στον Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας.

Όλες οι συμβάσεις θα διαρκέσουν από την υπογραφή τους μέχρι και την 31/07/2013.

serreslife

Στην πρόσληψη 100 ανέργων προχωρά η Αστική Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ» μέσω της Πράξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»και υλοποιείται στην περιοχή των Δήμων Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας και Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών .